Bạn đang tìm kiếm công cụ chọn màu trực tuyến từ các công cụ hình ảnh? Sử dụng các công cụ đơn giản của chúng tôi dưới đây và tìm tên màu từ hình ảnh nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng bộ nhận dạng / dò màu này để tìm giá trị Hex và giá trị RGB từ hình ảnh một cách dễ dàng.

Công cụ này cũng phục vụ như là định danh tên màu. Bạn có thể tìm thấy tên của màu sắc từ hình ảnh mà bạn tải lên ở đây.

Làm thế nào để sử dụng công cụ chọn màu Image trực tuyến?

Làm thế nào để tìm mã màu trong hình ảnh? Xác định màu sắc từ một hình ảnh thật dễ dàng với công cụ nhận dạng màu này.

  • Tải lên hình ảnh (từ internet, ảnh chụp màn hình máy tính để bàn của bạn, v.v.)
  • Mô tả hình ảnh của bạn trong bốn từ trở lên.
  • Nhấn nút gửi.
Check Your Image Color
Enter image name : Use 4 words for name


This "" image consists of 20 main colors, which include Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. It makes such a beautiful color combination, which you can use for your next project.

Hex, RGB code, and color names for are in the table below:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine