តើអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្នករើសពណ៌តាមអ៊ិនធរណេតពីឧបករណ៍រូបភាពមែនទេ? ប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញរបស់យើងនៅខាងក្រោមហើយស្វែងរកឈ្មោះពណ៌ពីរូបភាពរហ័ស។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍កំណត់ពណ៌ / ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌នេះដើម្បីរកតម្លៃហេហេនិងតម្លៃ RGB ពីរូបភាពបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ឧបករណ៍នេះក៏ជាអ្នកកំណត់ឈ្មោះពណ៌ផងដែរ។ អ្នកអាចរកឃើញឈ្មោះនៃពណ៌ពីរូបភាពដែលអ្នកបញ្ចូលនៅទីនេះ។

តើត្រូវប្រើឧបករណ៍ជ្រើសរើសពណ៌តាមអ៊ិនធរណេតយ៉ាងដូចម្តេច?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកលេខកូដពណ៌នៅក្នុងរូបភាព? ការកំណត់ពណ៌ពីរូបភាពគឺមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្គាល់ពណ៌នេះ។

  • ផ្ទុកឡើងរូបភាព (ពីអ៊ីនធឺណិតរូបថតអេក្រង់លើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ល។ )
  • ពិពណ៌នារូបភាពរបស់អ្នកជាបួនពាក្យឬច្រើនជាងនេះ។
  • ចុចប៊ូតុងបញ្ជូន។
Check Your Image Color
Enter image name : Use 4 words for name


This "" image consists of 20 main colors, which include Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. It makes such a beautiful color combination, which you can use for your next project.

Hex, RGB code, and color names for are in the table below:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine